søndag 2. oktober 2011

Starten

Siden jeg har valgt å kalle min blogg for vIKTigbloggen vil jeg starte opp med å si noe om hva IKT står for.  IKT er forkortelse av Informasjon- og kommunikasjonsteknologi som handler om programvare, datamaskiner, teletjenester, mobiltelefoner, videokamera og læren om det tekniske utstyret og virkemåten. I tillegg må vi også ta med anvendelsen av teknologien. Når vi ser på dette i sin helhet kan man jo si at det er ganske viktig i vårt samfunn og derfor har jeg valgt å kalle min blogg for vIKTigbloggenJ.